EUROPEAN CHAMPIONSHIPS: Venues confirmed

International Cycle Speedway Federation Secretary Mike Hack has released a statement regarding the European Championships on July 30th-August 1st inclusive. The statement is in English as well as Polish:

The International Cycle Speedway Federation (ICSF) is pleased to announce that the 2021 European Cycle Speedway Championships will be hosted by the Astley & Tyldesley club, based in Greater Manchester, England. The decision was made last night by British Cycling’s Cycle Speedway Commission and ratified this morning by British Cycling’s Executive Team. The Championships will take place over three days, from Friday 30th July to Sunday 1st August inclusive.

The European Championships have been held on a bi-annual basis, since the first championships were held in the Netherlands in 1994. This will be the first time that the Championships have been held in the North & Scotland Region, a factor which proved to be decisive in allocating the venue over an application made by the Midlands Region.

Qualifying rounds on the Friday of the championships will also be held at Sheffield (expected to be at the Graves Tennis Centre), should the number of entries warrant the need for a second location.

The closing date for entries to the European Championships will be Friday 28th May 2021.

As announced earlier, the European Club Championships will take place in Torun, Poland over three days, from Friday 10th to Sunday 12th September inclusive.

The closing date for entries to the European Club Championships will be Friday 9th July 2021.


Międzynarodowa Federacja Cycle Speedway (ICSF) ma przyjemność ogłosić, że organizatorem Mistrzostw Europy na żużlu w 2021 roku będzie klub Astley & Tyldesley z siedzibą w Wielko Manchester w Anglii. Decyzja została podjęta wczoraj wieczorem przez Brytyjski Kolarstwo Speedrower Komisja i ratyfikowana dziś rano przez zespół wykonawczy Brytyjski
Kolarstwo. Mistrzostwa trwać będą trzy dni, od piątku 30 lipca do niedzieli 1 sierpnia włącznie.

Mistrzostwa Europy odbywają się co dwa lata, ponieważ pierwsze mistrzostwa odbyły się w Holandii w 1994 roku. Będą to pierwsze mistrzostwa Europy w regionie północno-szkockim, co okazało się decydujące o przydzieleniu miejsca na wniosek złożony przez Region Midlands.

Rundy kwalifikacyjne w piątek mistrzostw również odbędą się w Sheffield, jeśli liczba zgłoszeń uzasadnia potrzebę drugiego miejsca.

Termin zgłoszeń na Mistrzostwa Europy upływa w piątek 28 maja 2021 r.

Jak zapowiadano wcześniej, Klubowe Mistrzostwa Europy odbędą się w Toruniu przez trzy dni, od piątku 10 do niedzieli 12 września włącznie.

Datą zamknięcia zgłoszeń na Klubowe Mistrzostwa Europy będzie piątek 9 lipca 2021 roku.