EUROPEAN CHAMPIONSHIPS: Update

International Cycle Speedway Federation secretary Mike Hack has been in touch to remind everyone that there is just one month to go to the start of the 14th ICSF European Cycle Speedway Championships weekend.

Anyone wanting to make a reservation at the Official Championships Hotel, has until Wednesday 6th July to take advantage of the favourable rates and reserved rooms, arranged by the Championship organisers.

Official Championships Hotel

The official hotel for the Championships weekend is the Holiday Inn Express, Leigh Sports Village, Sale Way, Leigh, Gt. Manchester, WN7 4JY.
The Championship organisers have arranged for 40 double/ twin rooms to be reserved for the use of Championship participants. The rooms will be reserved until three weeks before the start of the tournament. Any rooms remaining after Wednesday 6th July will be released for general sale. The 40 rooms are reserved for the nights of Thursday 28th, Friday 29th, Saturday 30th and Sunday 31st July, with the last guests to check out on Monday 1st August.
Price is £78 per room, including breakfast.
To make a reservation, please contact the hotel directly at reservations@hiexpressleigh.co.uk You are advised to book this way, as the Holiday Inn Express’ online central reservation system isn’t picking up our special rates and reservations. In the event of any difficulties making a booking, mark your email for the attention of Ashleigh.
When making a reservation, quote “Cycle Speedway Championships” with your application.
The hotel’s website is http://www.hiexpressleigh.co.uk/

Google Maps


We are pleased to announce that Google Maps have now reinstated the section of road to Gin Pit that they inexplicably removed from their maps. Therefore, it’s safe again to use the post code of M29 7DW, to get directly to the Astley & Tyldesley cycle speedway track.

Do rozpoczęcia 14. weekendu ICSF European Cycle Speedway Championships pozostały nieco ponad cztery tygodnie.

Każdy, kto chce dokonać rezerwacji w Oficjalnym Hotelu Mistrzostw, ma już tylko tydzień, aby skorzystać z korzystnych cen i zarezerwowanych pokoi, aranżowanych przez organizatorów Mistrzostw.

Oficjalny Hotel Mistrzostw
Oficjalnym hotelem na weekend Mistrzostw jest Holiday Inn Express, Leigh Sports Village, Sale Way, Leigh, Gt. Manchester, WN7 4JY.
Organizatorzy Mistrzostw przewidzieli do dyspozycji uczestników Mistrzostw 40 pokoi dwuosobowych/typu twin. Sale będą zarezerwowane do trzech tygodni przed rozpoczęciem turnieju. Wszystkie pokoje pozostałe po środę 6 lipca zostaną wprowadzone do ogólnej sprzedaży. 40 pokoi jest zarezerwowanych na czwartek 28., piątek 29., sobotę 30. i niedzielę 31. lipca, z ostatnimi gośćmi, którzy wymeldują się w poniedziałek 1 sierpnia.
Cena wynosi 78 funtów za pokój, ze śniadaniem.
Aby dokonać rezerwacji, prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem pod adresem reservations@hiexpressleigh.co.uk Zalecamy dokonanie rezerwacji w ten sposób, ponieważ centralny system rezerwacji online Holiday Inn Express nie obsługuje naszych specjalnych cen i rezerwacji. W przypadku jakichkolwiek trudności z dokonaniem rezerwacji, zaznacz swój adres e-mail do wiadomości Ashleigh.
Dokonując rezerwacji, w zgłoszeniu podaj “Cycle Speedway Championships” (Turniej żużlowy na rowerze).
Strona internetowa hotelu to http://www.hiexpressleigh.co.uk/
mapy Google
Z przyjemnością informujemy, że Mapy Google przywróciły teraz odcinek drogi do Gin Pit, który w niewytłumaczalny sposób usunęły ze swoich map. Dlatego ponownie bezpiecznie jest użyć kodu pocztowego M29 7DW, aby dostać się bezpośrednio na tor żużlowy Astley & Tyldesley.