EUROPEAN CHAMPIONSHIPS: Updated Schedule & Draws

Due to some riders withdrawing from the European Championships no pre-qualifying matches will be held: Therefore the schedule for Friday 29th July will be as follows:

Astley & Tyldesley
11.00 Veterans Semi-Final 1/Półfinał Weteranow 1 (16)
12.30 Open Quarter-Final 1/Ćwierćfinał otwarty 1 (16)
14.00 Open Quarter Final 2/Ćwierćfinał otwarty 2 (15/16)

Cookson Park, Sheffield
11.00 Veterans Semi-Final 1/Półfinał Weteranow 2 (15/16)
12.30 Open Quarter-Final 3/Ćwierćfinał otwarty 3 (16)
14.00 Open Quarter-Final 4/Ćwierćfinał otwarty 4 (16)

The schedule for Saturday 30th July & Sunday 31st July remains the same as originally announced and is listed below with all matches being staged at Astley & Tyldesley:

Saturday/SOBOTA

10.00 Junior Semi-Final 1/Półfinał Juniorzy 1 (15/16)
11.30 Junior Semi-Final 2/Półfinał Juniorzy 2 (15/16)
13.30 Open Semi-Final 1/Półfinał otwarty 1 (16)
15.00 Open Semi-Final 2/Półfinał otwarty 2 (16)
17.00 Junior Nations Cup/Puchar drużyny juniorzy (2)
England,Poland/Anglia,Polska
19.00 Open Nations CupPuchar drużyny otwarty (4)
England, Ireland, Poland, Wales/Anglia, Irlandia, Polska, Walia

Sunday/NIEDZIELA

10.00 Junior FInal/Final Juniorow (16)
12.00 Veterans Final/Final Weteranow (16)
14.00 Women’s Final/Final Kobiety (15/16)
16.00 Open Final/Final Otwarty (16)

Rider Levy payments
The ICSF does not charge entry fees for the Championships. However, riders will be required to pay a £1.50 Rider Levy payment to British Cycling, for each day of racing, at time of signing on.


Proof of Age
Riders competing in the Veterans and Junior competitions are required to provide proof of their age, at time of signing on.

Individual Championships notes
Draws for riding positions in the Open Quarter Finals, Open Semi Finals and all Finals will be made at the track before each match. The ICSF General Secretary will accept late entries for following competitions, on a first come, first served basis:


Juniors – 2 (plus more, to replace any late withdrawals or non arrivals)
Veterans – 1 (plus more, to replace any late withdrawals or non arrivals)
Women – 1 (plus more, to replace any late withdrawals or non arrivals)
Open – 1 (plus more, to replace any late withdrawals or non arrivals)

Team Nations Cup notes
Junior – 2 teams x 18 heats traditional formula;
Open – 4 teams x 20 heats World Cup formula.

Płatności opłaty kierowcy
ICSF nie pobiera opłat wpisowych na Mistrzostwa. Jednakże zawodnicy będą musieli zapłacić opłatę Rider Levy w ysokości 1,50 GBP na rzecz British Cycling za każdy dzień wyścigu, w momencie rejestracji.

Dowód wieku
Zawodnicy startujący w zawodach weteranów i juniorów muszą przedstawić dowód swojego wieku
w momencie wpisywania się.

Indywidualne notatki z Mistrzostw
Losowania miejsc do jazdy w ćwierćfinałach otwartych, półfinałach otwartych i wszystkich finałach będą dokonywane na torze przed każdym meczem. Sekretarz Generalny ICSF zaakceptuje spóźnione zgłoszenia do następujących konkursów, na
zasadzie kto pierwszy ten lepszy:


Juniorzy – 2 (plus więcej, aby zastąpić wszelkie spóźnione wypłaty lub nieprzyjazdy)
Weterani – 1 (plus więcej, aby zastąpić wszelkie spóźnione wypłaty lub nieprzyjazdy)
Kobiety – 1 (plus więcej, aby zastąpić wszelkie spóźnione wypłaty lub nieprzyjazdy)
Otwarte – 1 (plus więcej, aby zastąpić wszelkie spóźnione wypłaty lub brak przybycia)

Notatki Drużynowego Pucharu Narodów
Junior – 2 zespoły x 18 biegów w tradycyjnej formule;
Otwarty – 4 drużyny x 20 biegów Formuła Pucharu Świata;

2022 EUROPEAN CYCLE SPEEDWAY CHAMPIONSHIP UPDATED DRAWS


Junior Semi Final 1 – Astley & Tyldesley

1 John Junior Wildman (JJ) (Exeter)
2 vacant
3 Torsten Jolly (Kesgrave)
4 John White (Astley & Tyldesley)
5 Igor Domagała (Ostrow)
6 Luca Woodhouse (Kesgrave)
7 Connor Steel (Birmingham)
8 Charlie Parr (Kesgrave)
9 Filip Kowalski (Torun)
10 Jude WIlcockson (Coventry)
11 David Hamilton (Astley & Tyldesley)
12 Caspar Ellis (Astley & Tyldesley)
13 Oscar Hammond (Kesgrave)
14 Paweł Szkudlarek (Wroclaw)
15 Jakub Sawiński (Torun)
16 Ryker Jolly (Kesgrave)

Junior Semi Final 2 – Astley & Tyldesley


1 Mikołaj Menz (Gniezno)
2 Arkadiusz Graczyk (Gniezno)
3 Shaun Kell (Norwich)
4 Kosma Syrkowski (Torun)
5 Harry Radford (Bury)
6 Kielan Burton (Sheffield)
7 Leon Penketh (Southampton)
8 Duncan Whalley (Astley & Tyldesley)
9 Oliver Saunders (Poole)
10 vacant
11 Kenzie Bennett (Poole)
12 Jakub Jajeśniak (Swietochlowice)
13 Ksawery Kielaszewski (Unaffiliated)
14 Marcel Kaczmarek (Zielona Gora)
15 George Whale (Southampton)
16 Noah Woodhouse (Kesgrave)

Open Quarter Final 1 – Astley & Tyldesley

Draw to be made for riding positions

Patryk Bielaczek (Swietochlowice)
Adam Watson (Coventry)
Nathan Everett (Hull)
Will Jeffery (Horspath)
Owen Wells (Ipswich)
Jakub Kuś (Zoledowo)
Reece Pollitt (Astley & Tyldesley)
Lukasz Rajewski (Leszno)
Wil Bristowe (Poole)
Chris Jewkes (Wednesfield)
Lewis Brinkhoff (Ipswich)
Dariusz Pilas (Wroclaw)
Ben Clarke (Ipswich)
Lewis Alsop (Fife)
Paweł Kozłowski (Gniezno)
Steve Harris (Astley & Tyldesley)

Open Quarter Final 2 – Astley & Tyldesley

Draw to be made for riding positions

Kristian Ramsden (Bury)
Marek Juskowiak (Leszno)
Radosław Morawiak (Zoledowo)
Steven Beesley (Horspath)
Lee Galley (Newport)
Zac Payne (Horspath)
Lewis Foxley (Hull)
Marcin Jakubiak (Czestochowa)
Piotr Kupczyk (Gniezno)
Dawid Bas (Wroclaw)
Mateusz Ślęzak (Leszno)
Adam Peck (Great Blakenham)
Daniel Kubiak (Leszno)
Damian Pelaczyk (Leicester)
Marcin Szymański (Czestochowa)
One vacant place

Open Quarter Final 3 – Sheffield

Draw to be made for riding positions

Fryderyka Wojciechowska (Torun)

Luke Dunningham (Ipswich)

Kyle Holland (Sheffield)

Jakub Ignyś (Leszno)

Witold Strzelec (Wroclaw)

Ben Mould (Horspath)

Arkadiusz Szymański (Torun)

Tomasz Włodarczyk (Czestochowa)

Mark Boaler (Horspath)

David Hamilton (Astley & Tyldesley)

Mateusz Ludwiczak (Leszno)

Ashley Hill (Ipswich)

Kaysar Mohammadi (Bury)

Igor Orłowski (Swietochlowice)

Jakub Kościecha (Torun)

Pawel Idziorek (Astley & Tyldesley)

Open Pre Qualifier 4 – Sheffield

Draw to be made for riding positions

Tomasz Szwajorek (Czestochowa)

Sandra Tamborska (Poole)

Borys Wojciechowski (Torun)

Jacek Wleklik (Leszno)

James Porter (Ipswich)

Jake Steel (Birmingham)

Lukasz Nowacki (Horspath)

Paul Heard (Birmingham)

Chris Timms (Birmingham)

Mateusz Pacek (Leszno)

Damian Natoński (Wroclaw)

Bartosz Fryckowski (Torun)

Michael Baldock (Bury)

Matt Mildon (Poole)

Mikołaj Menz (Gniezno)

Edan Morton (Sheffield)

Veterans Semi Final 1 – Astley & Tyldesley

1 Craig Marchant (Leicester)

2 Jason Ashford (Great Blakenham)

3 Terry Norman (Stockport)

4 Paweł Kozłowski (Gniezno)

5 Marek Juskowiak (Leszno)

6 Łukasz Rajewski (Leszno)

7 Lee Galley (Newport)

8 Radosław Sieradzki (Gniezno)

9 Chris Ward (Horspath)

10 Mark Whitehead (Leicester)

11 Lee Phillips (Astley & Tyldesley)

12 Nicky Whitehead (Leicester)

13 Steve Harris (Astley & Tyldesley)

14 Daniel Kubiak (Leszno)

15 Marcin Szymański (Czestochowa)

16 Dariusz Pilas (Wroclaw)

Veterans Semi Final 2 – Sheffield

1 Paul Timms (Birmingham)

2 Lukasz Nowacki (Horspath)

3 Arkadiusz Hajost (Wroclaw)

4 Paul Graham (Astley & Tyldesley)

5 Will Banyard (Sheffield)

6 Steven Hammond (Kesgrave)

7 Alan Nation (Poole)

8 Paddy Wenn (Norwich)

9 Vacant

10 Jacek Wleklik (Leszno)

11 Gavin Wheeler (Horspath)

12 Mark Winwood (Birmingham)

13 Tomasz Włodarczyk (Czestochowa)

14 Łukasz Kaczmarek (Zielona Gora)

15 Steve Copping (Norwich)

16 Tomasz Szwajorek (Czestochowa)

Women’s Final – Astley & Tyldesley

Draw to be made for riding positions

Laura Watson (Sheffield)

Madeline Saunders (Poole)

Fryderyka Wojciechowska (Torun)

Elizabeth Rigley (Sheffield)

Georgia Burt (Wednesfield)

Rebekah Humphries (Birmingham)

Oliwia Wilbrandt (Zoledowo)

Honey Whitehead (Leicester)

Lily Parr (Kesgrave)

Rachel Lammin (Horspath)

Lucy Whitehead (Leicester)

Zuzanna Klett (Zoledowo)

Sandra Tamborska (Poole)

Lauren Hookway (Exeter)

Niamh Morton (Sheffield)