EUROPEAN CHAMPIONSHIPS: Entries now open

Entries are now invited from European riders to compete in the 2024 ICSF European Championships. The competition takes place over three days, from 26-28 July, in the city of Torun, in Poland. Online entries only, which close on Friday 24 May 2024. Full details are on the entry form.

In order to deter riders from making frivolous and speculative applications, all riders are now required to pay a Refundable Entry fee, at the time of making an application. Any applications received without payment of the Refundable Entry fee will be automatically rejected.
https://docs.google.com/forms/d/1EbExJw6BUIKCMPdTSote1fVsBuD5-qndKcHftdWKmrA/edit

All competing riders are required to hold an ICSF International Rider’s Licence.
This is the link to the online International Rider Licence Form, to be completed only by riders who currently do not hold an International Rider’s Licence:
https://docs.google.com/forms/d/1Bs7DspiokZT3uhipvRn6ET_YkCc8muc5w3xDdOnW5K0/edit

International Team Managers are requested to provide notification of their teams’ entries for the European Nations Cups, in the Open, Women, Veterans and Junior categories. The closing date for entries is Friday 24 May 2024. Notification to be made via email to the ICSF General Secretary.

Obecnie zapraszani są zgłoszenia od europejskich jeźdźców do wzięcia udziału w Mistrzostwach Europy ICSF 2024. Konkurs odbywa się przez trzy dni, w dniach 26-28 lipca, w mieście Toruń w Polsce. Zgłoszenia wyłącznie online. Zakończenie nastąpi w piątek 24 maja 2024 r. Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.
Aby zniechęcić zawodników do składania niepoważnych i spekulacyjnych wniosków, wszyscy zawodnicy są obecnie zobowiązani do uiszczenia zwrotnej opłaty startowej w momencie składania wniosku. Wszelkie zgłoszenia otrzymane bez uiszczenia zwrotnej opłaty startowej zostaną automatycznie odrzucone.https://docs.google.com/forms/d/1EbExJw6BUIKCMPdTSote1fVsBuD5-qndKcHftdWKmrA/edit

Wszyscy biorący udział w zawodach zawodnicy muszą posiadać Międzynarodową Licencję Jeźdźca ICSF. Oto link do internetowego formularza Międzynarodowej Licencji Jeźdźca, który muszą wypełnić wyłącznie kolarze, którzy obecnie nie posiadają Międzynarodowej Licencji Jeźdźca:
https://docs.google.com/forms/d/1Bs7DspiokZT3uhipvRn6ET_YkCc8muc5w3xDdOnW5K0/edit

Kierownicy drużyn międzynarodowych proszeni są o powiadamianie o zgłoszeniach swoich drużyn do Pucharów Narodów Europy w kategoriach Open, Kobiet, Weteranów i Juniorów. Ostateczny termin zgłoszeń upływa w piątek 24 maja 2024 r. Powiadomienie należy przesłać e-mailem do Sekretarza Generalnego ICSF.