NEWS: European Club Championship Statement

ICSF Secretary, Mike Hack, has issued the following statement regarding the recent European Club Championships:

“On behalf of the ICSF, I wish to congratulate members of the East Park club for their considerable efforts in successfully staging the recent European Club Championships weekend. Thanks go to British Cycling and the Polish Federation for arranging for their clubs to participate, along with the clubs who did compete. Congratulations go to Czestochowa on becoming 2018 European Club Champions.

“With regard to several queries received about the eligibility of riders to compete, the Polish Federation representatives have confirmed that all riders who participated for the Polish clubs were correctly registered and eligible to compete for their teams in the Championships.

“We now look forward to the European Championships at Czestochowa on 27th to 29th July.”

Polish Translation:

W imieniu ICSF pragnę pogratulować członkom klubu East Park znacznego wysiłku w pomyślnym zorganizowaniu ostatniego europejskiego klubu Weekend Mistrzostw. Dziękuję brytyjskim Kolarskim i Polskim Federacjom za zorganizowanie ich klubów, wraz z klubami, które to zrobiły rywalizować. Gratulujemy udania się do Częstochowy na 2018 Mistrzów Klubu Europejskiego.

W związku z kilkoma zapytaniami dotyczącymi kwalifikowalności zawodników do rywalizacji, przedstawiciele Polskiej Federacji potwierdzili, że wszyscy zawodnicy
którzy brali udział w polskich klubach byli poprawnie zarejestrowani i uprawnieni do rywalizacji o swoje zespoły w Mistrzostwach.

Teraz czekamy na Mistrzostwa Europy w Częstochowie w dniach 27-29 lipca.